top of page
Search

Vladislavs Anaņjevs

Vladislavs Anaņjevs ir REMEDIUM klīnikas vadošais speciālists, kas 2021. gadā Rīgas Stradiņa Universitātē ieguva zinātnes doktora (Ph.D.) grādu par promocijas darbu "Divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas ietekme uz osteoporotisku kaulu biomehāniskiem rādītājiem un minerālblīvumu (eksperimentāls pētījums) " .


Pētījumā izmantots kaulaudu aizvietojošais biomateriāls tika izgudrots RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrā. Centram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze kaulaudu aizvietojošu materiālu izpētē, kas tiek veikta sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedru.

Promocijas darba autora eksperimentālajā pētījumā tika izmantoti divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas materiāli. Tā kā praktiski jebkurš biomateriāls, kurš tiek implantēts dzīvā organismā, izraisa noteiktu lokālu reakciju, pētījuma mērķis bija noteikt kaulaudu īpašību izmaiņas blakus implantācijas zonai un attālinātos rajonos pēc biomateriālu implantācijas.


Pētījuma galarezultāts un novitāte: iegūti jaunākie divfāžu kalcija fosfāta biokeramikas materiāli, ko izstrādājis RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas biomateriālu inovāciju un attīstības centrs un sekmīgi ieviesis RSU Stomatoloģijas institūts, kā arī REMEDIUM klīnika. Jauniegūtie biokeramikas materiāli dos iespēju uzlabot kaulaudu biomehānikās īpašības un palielināt to minerālblīvumu, lokāli pastiprinot osteoporotiskos kaulus ar divfāžu kalcija fosfāta biokeramiskajiem materiāliem.

Taču lielākie ieguvēji ir gan pacienti, kam nepieciešams implantoloģijas pakalpojums, gan topošie zobārsti, kuriem būs pieejami ne tikai mūsdienīgākie biokeramikas materiāli, bet arī zinošākais šīs jomas speciālists, kas vada REMEDIUM klīnikas darbu ikdienā.


392 views0 comments

Comments


bottom of page